PDV.ba

Dobrodošli na PDV.ba

Na stranici su aktivne zadnje promjene u skladu sa: "Tehnicko Upustvo o Izmjenama i dopunama tehnickog uputstvo o podnosenju knjigovodstvenih evidencija".

Elektronska Knjiga ulaznih faktura - eKUF

Elektronska Knjiga ulaznih faktura - eKUF - Otvorite ova vrata ukoliko Vam je eKUF potreban.

Nastavi

Elektronska Knjiga izlaznih faktura - eKIF

Elektronska Knjiga izlaznih faktura - eKIF - Otvorite ova vrata ukoliko Vam je eKIF potreban.

Nastavi